Nyheter

13.november: Thor har sydd inn østveggen på motorhuset med grov panel og i dag arbeidet Jan pg Thor videre. Sørvegggen ble dekket med presenning for vinteren. Ellers har John, Georg, Arild og Frank jobbet både på WILLY, de har revet mye inne på toalettet i Amundstua og ominnredet verkstedet i fløterbrakka. Mye godt arbeid!

_______________________________________________________________________________________________________

Mjøssamlingene har etter hvert fått en fin og verdifull samling av antikvariske semidiesel båtmotorer, og arbeidet med å få de fleste innomhus i et vernebygg startet i fjor - da ble hovedkonstruksjonen reist og taket lagt. Nå er arbeidet med veggene i full gang. Planen er 3 faste vegger, mens sørveggen skal kunne åpnes for at publikum skal se motorene når de startes opp. Nordveggen består av skipsplater i stål - som passer flott i et slikt hus, for innvendig vil vi etter hvert innrede huset som maskinrom på en båt med utstyr som trengs for å kjøre motorene. Og vi vil sette inn koøyer for å skape rett miljø. Arbeidet med gavlene er nå i gang, de blir av tre. Det er Jan Granholt, Thor Sundbakken, Richard Krogvold, Ole Arnt Fjeldberg og Arild Langaaard som er fast dugnadsgjeng. Motorhuset vil bli et verdifullt innslag i båtmiljøet på Minne og en attraksjon som vi vet at publikum vil sette stor pris på!

Ole Arnt har skaffet stokkverket, Richard skipsplatene og Frank takplatene - alt fiks gratis! Bedre kan det ikke bli....

På bildet under er Jan og Thor i gang med montering av de siste platene på nordveggen. Foto: Arild.

Motorhus okt_2014_s

Mandag 27. oktober fikk Mjøssamlingene besøk av 35 elever fra Feiring skole. Foreningen hadde laget et opplegg for dagen (9.30 - 14) som inneholdt omvisninger, turer med M/B "START" og litt undervisning i Amundstua - med lett servering - og vi avsluttet med knoper og knuter. Mjøssamlingene stilte med Arve, Arild, Frank, Åge og Per Inge. Skolebesøk har lenge vært et stort ønske, og vi satte ekstra stor pris på at nettopp FEIRING kom denne dagen. Vi fikk gode tilbakemeldinger, og håper at flere skoler benytter muligheten til å bli kjent med både Mjøsa og lokalhistoria på denne måten! Og selvfølgelig er Feiring skole hjertelig velkomne tilbake - når som helst!

Fering skole

Åpen båt uten motor observert i drift nordover Mjøsa. Nyhet fra Eidsvoll Blad

På tur sørover fra Stigersand 19.10.14 under eskortering av "Terna". Erlend Fredholm filmet fra "Svalen II".

Se video ved å klikke HER

OG: "Sævat" var på oppdrag på Hamar mandag, video fra HA HER

SISTE: Bjørn Karlstad opplyser at TERNA kom til Mjøsa fra Ålesund.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mjøssamlingene har mange venner, og familien Karlstad i Totenvika må regnes blant de aller beste! For i dag var de ikke snauere enn at de ga oss en fullt operativ båt - M/B "Terna". Den er bygget i stål og har en nydelig 1-sylidret SABB med godlyd. Båten har ikke vært i bruk de siste årene, og Mads Einar Karlstad tenkte at den kanskje kunne komme til nytte i Mjøssamlingene. Og det kan den! Ypperlig til inspeksjon, samt buksering og trossehåndtering ved slippsetting. "Terna" ble sjøsatt i dag, startet fint og gikk fra Totenvika til Minnne for egen maskin med Arild Langaard som fører - eskortert av "Svalen II" og "Willy".  Båten skal være bygget i Tyskland og hatt en fortid i Gudbrandsdalen. Men historikken kommer vi tilbake til. 

Vi må legge til at Karlstad-familien har solide tradisjoner i yrkesbåt-trafikken på Mjøsa med bl.a. "Stjernen" og "Kvik". Mjøssamlingene takker så mye for gedigen donasjon og lover å ta vare på fartøyet.   

Terna s