Nyheter

Den 12. juni 2014 ble huset på Minneverket innerst i Minnevika revet. Det er Jernbaneverket v/ROM Eiendom som er eier, og stedet er planlagt brukt til anleggsvirksomhet under utbygginga av jernbanen og den nye brua over Vorma/Minnevika. Mjøssamlingene har gjort innsigelse mot rivinga fordi den endrer kulturlandskapet i Minnevika med betydning for museet vårt. Minneverket har vært teglverk og skriver seg tilbake til begynnelsen av 1800-tallet eller tidligere. Foto: Åge Bjørnstad. 

Minneverket 12.06.14_s

Enda mer storfint besøk på Minne!

Dag Bakka jr. fra Bergen er redaktør for tidsskriftet "Skipet" som utgis av Norsk Skipfartshistorisk Selskap. Han  er en av landets mest kunnskapsrike personer i maritim historie og har utgitt 30 bøker om temaet. Vi følte oss derfor meget beæret da han kom på besøk og brukte en hel ettermiddag for å befare anlegget på Minne. Dag Bakka ble nok en smule inspirert av det han så og fikk høre, og har allerede antydet at det kommer en artikkel i "Skipet"! 

Se også hjemmesidene til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap, der er det masse interessant og spennende stoff! Klikk HER for å komme inn på siden.

Bildet: Dag Bakka jr. i styrehuset på "Willy"  (foto: Per Inge Høiberg)

Dag Bakka_p_Willy_s

Søndag 18. mai var det igjen fint besøk på Minne. Riksantikvar Jørn Holme kom på en halvtimes befaring og var i pakkhuset, verkstedbygningen og om bord i "Mjøsfærgen 1923". Han uttrykte stor begeistring for anlegget og virksomheten samt understreket betydningen og verneverdigheten. Dette var første gang en Riksantikvar personlig kom på besøk hos oss! 

JH 001

Arne J Berg og Jørn Holme på brygga. Dugnadsgjengen holder seg behørig i bakgrunnen..... Foto: Per I Høiberg

"D/S BØRØYSUND"  er nå et fredet skip - vi gratulerer våre venner i Norsk Veteranskibsklub!

Les artikkel hos Riksantikvaren HER

7. mai var det massiv kompetanse samlet på Mjøssamlingene på Minne. Sjøfartsdirektoratets inspektør, Riksantikvarens seksjonssef for fartøyvern og Bredalsholmens fartøyvernkomsulent og operatør hadde befaring og samhandlingsmøte vedrørende "Mjøsfærgen" 1923 sammen med Mjøssamlingene. Meget konstruktivt, oppklarende og framtidsrettet på alle punkter. Sjøfartsdirektoratet kommer med en tilbakemelding om fartøyet og vurderinger om tiltak som vil være adekvate når det skal søkes om sertifikater. Bredalsholmen signaliserte at de kommer til Minne igjen i juni for å montere plater og gjøre annet arbeid for å få ferja foreløpig sjøsatt i sommer. Riksantikvaren kunne melde at de stadig har stor interesse i fartøyet og vil følge opp restaureringa. Mjøssamlingene takker for at alle disse vikrige aktørene kunne ta dette møtet og få avklart mange punkter i ferjas framtid. 

I tillegg kom Norsk Maritimt Museum i dag med dykkere og fotografer for å lage en fotogrammetrisk dokumentasjon av "Wega". Det kan gi oss en unik mulighet for å se båten 3dimensjonalt slik hun ligger  nå, og et aktivum for mulig framtidig rekonstruksjon.

( Foto: Per Inge Høiberg)

MMM