Nyheter

Enda mer storfint besøk på Minne!

Dag Bakka jr. fra Bergen er redaktør for tidsskriftet "Skipet" som utgis av Norsk Skipfartshistorisk Selskap. Han  er en av landets mest kunnskapsrike personer i maritim historie og har utgitt 30 bøker om temaet. Vi følte oss derfor meget beæret da han kom på besøk og brukte en hel ettermiddag for å befare anlegget på Minne. Dag Bakka ble nok en smule inspirert av det han så og fikk høre, og har allerede antydet at det kommer en artikkel i "Skipet"! 

Se også hjemmesidene til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap, der er det masse interessant og spennende stoff! Klikk HER for å komme inn på siden.

Bildet: Dag Bakka jr. i styrehuset på "Willy"  (foto: Per Inge Høiberg)

Dag Bakka_p_Willy_s

Søndag 18. mai var det igjen fint besøk på Minne. Riksantikvar Jørn Holme kom på en halvtimes befaring og var i pakkhuset, verkstedbygningen og om bord i "Mjøsfærgen 1923". Han uttrykte stor begeistring for anlegget og virksomheten samt understreket betydningen og verneverdigheten. Dette var første gang en Riksantikvar personlig kom på besøk hos oss! 

JH 001

Arne J Berg og Jørn Holme på brygga. Dugnadsgjengen holder seg behørig i bakgrunnen..... Foto: Per I Høiberg

"D/S BØRØYSUND"  er nå et fredet skip - vi gratulerer våre venner i Norsk Veteranskibsklub!

Les artikkel hos Riksantikvaren HER

7. mai var det massiv kompetanse samlet på Mjøssamlingene på Minne. Sjøfartsdirektoratets inspektør, Riksantikvarens seksjonssef for fartøyvern og Bredalsholmens fartøyvernkomsulent og operatør hadde befaring og samhandlingsmøte vedrørende "Mjøsfærgen" 1923 sammen med Mjøssamlingene. Meget konstruktivt, oppklarende og framtidsrettet på alle punkter. Sjøfartsdirektoratet kommer med en tilbakemelding om fartøyet og vurderinger om tiltak som vil være adekvate når det skal søkes om sertifikater. Bredalsholmen signaliserte at de kommer til Minne igjen i juni for å montere plater og gjøre annet arbeid for å få ferja foreløpig sjøsatt i sommer. Riksantikvaren kunne melde at de stadig har stor interesse i fartøyet og vil følge opp restaureringa. Mjøssamlingene takker for at alle disse vikrige aktørene kunne ta dette møtet og få avklart mange punkter i ferjas framtid. 

I tillegg kom Norsk Maritimt Museum i dag med dykkere og fotografer for å lage en fotogrammetrisk dokumentasjon av "Wega". Det kan gi oss en unik mulighet for å se båten 3dimensjonalt slik hun ligger  nå, og et aktivum for mulig framtidig rekonstruksjon.

( Foto: Per Inge Høiberg)

MMM

Arbeidet med ferja går jevn og trutt! 26. og 27. april var i alt 6 mann i jobb på Minne. Vinduer og koøyer ble demontert, mere skitt ble tatt ut fra skrog og dekk. Men det tyngste arbeidet var å pigge ut ca et halvt tonn med betong fra peaktanken på bb side akter. Vi hadde profft verktøy, men de som har støpt dette sparte ikke på sementen! - knallhardt og med granittstein og jern.... Etter hvert oppdaget vi at noe av jernet i betongen var gamle pullere! Sannsynligvis fra ferja før den ble ombygd i 1967. Vi har fått pigget ut 2, men det ligger minst 1 til i støpen. Det ble jobbet ca 50 timer dugnad denne helga, men vi rakk ikke å få ut all den betongen som er nødvendig for at klinkerne kan komme til å få satt inn ny plate.

Det var også folk i sving på Kapp med motoren denne helga, og dessverre viste det seg at blokka har sprekker bak dieselpumpa. Men vi satser på at det lar seg reparere. 

pigg 3

John i gang med pigginga.....

pigg 2

Under: Magne studerer puller som lå inne i betongen, den har vært klinket fast og ikke skrudd. 

pigg 4