Folketellinga i 1910 finnes nå på internett, og Åge Bjørnstad har oppdaget at noen ble registrert mens de var om bord på mjøsbåtene. Det gir en fin oversikt over mannskapene. Her er navn, fødselseår, fødested, tittel.

D/S TORDENSKJOLD - Aksel Raabe, 1855, Østre Toten, kaptein. Martin Sørensen, 1859, Minne, maskinist. Johan Trondsen, 1866, Minne, fyrbøter. Gustav Pedersen, 1872, Nes på Romerike, fyrbøter. Jens Kristiansen, 1855, Minne, styrmann. Edvard Kristoffersen, 1852, Minne, dekksmann. Ole Lilleengen, 1872, Feiring, dekksmann. Agnethe Lier, 1855, Ringsaker, restauratrice. Mathea Riise, 1870, Fåberg, opvarterske. Johanne Nordahl, 1888, Lismarken Ringsaker, opvarterske. Allle mennene om bord var gift, unntatt Ole Lilleengen, mens Agnethe var enke og opvarterskene ugifte. 9 besetningsmedlemmer pluss skipper.

D/S VIKEN - som på tellingsdagen lå på Kapp, men uten kaptein om bord: Martin Bammerud, 1867, Feiring, maskinist. Aksel Larsen, 1888, Eidsvoll, fyrbøter. Ole Nilsen, 1856, Feiring, dekksmann. Nils Langaard, 1879, Feiring, dekksmann. Ingvald Langaard, 1890, Feiring, dekksmann. Alfred Bjørnløkken, 1880, Feiring, dekksmann. Sigurd Grebsland, 1893, Mandal, dekksmann (- hva fikk en 17-åring fra sjøfartsbyen Mandal til å mønstre på en lastebåt på Mjøsa?) Altså 7 manns besetning pluss skipper. Og siden skipperen på VIKEN bodde på Smørvikodden på Kapp, har han nok vært hjemom som snarest  denne dagen, den gode kaptein Emanuel Natvig.

D/S SKREIA - Anders Langaard, 1862, Feiring, dampskibsfører. Ludvig Larsen, 1880, Hamar, styrmann. Jonstad, 1865, Bergen, maskinist. Ole Nilsen, 1882, Feiring, dekksmann.

D/S HAMAR - som lå i Redalen: Herman Aas, 1874, skibsfører. Georg Gundersen, 1867, Stange, styrmann. Hj. Olsen, 1876, Kristiania, maskinist. Lars Pedersen, 1886, Feiring, fyrbøter. Ole Langaard, 1875, Feiring, matros. Ole Skomakerbækken, 1888, Feiring, matros. Restauratrise, 1885, Hamar.

D/S DØLEN - lå sannsynligvis på Minne: Andreas Hermandsen, 1878, Eidsvold, dampskibsfører. Karl Olsen, 1869, Toten, damskipsfører. Gustav Nilsen, 1856, Kristiania, maskinist. Harald Kristiansen, 1894, Eidsvold, fyrbøter. Johan Vormnes, 1868, Eidsvold, fyrbøter. Sigurd Solberg, 1893, Eidsvold, fyrbøter.

MUDDERAPPARAT (DALEGUBRAN) - også på Minne: John Hansen, 1881, Valdersund, formann. Sigurd Kristiansen, 1893, Eidsvold, dekksmann. Peter Olsen, 1882, Toten, dekksmann. Karl Olsen (ingen andre opplysninger, kan være den samme som på Dølen). Jan Eriksen, 1887, Horten, maskinist. Ingvar Bunes, 1883, Eidsvold, fyrbøter. Even Olsen, 1890, Eidsvold, dekksmann.

Mannskapslistene er nok ikke komplette siden tellinga ble foretatt mens båtene lå ved kai. Noen fartøyer var i trafikk, mens andre hadde landligge. Vi ser jo at VIKEN var uten kaptein, SKREIA uten fyrbøter og DØLEN uten dekksmenn.