Den 1. september 1854 er fødselsdagen for norsk jernbane - og som fikk stor betydning for skipstrafikken på Mjøsa. Denne dagen ble Hovedbanen Kristiania-Eidsvold åpnet for driift, og på tegninga ser vi det aller første toget kjøre inn på Eidsvold Station, og driftselskapet var engelsk: The Norwegian Trunk Railway. Tegneren har fått med seg at dampbåtene allerede var i drift, selv om de her ikke ligner helt på Jernbarden og Dronningen. Illustrasjonen er hentet fra "London Illustrated News".