Gjøvikavisa VELGEREN skriver 30. juni 1953 at MJØSFÆRGEN søndag 28. juni fraktet ca 4000 (!) personer og 200 biler. Ferja var fylt "fra kjeller til loft" på samtlige ordinære avganger og på ekstraturene. Anledningen var et stort guttemusikk-stevne på Gjøvik. Ferjemannskapet hadde en stri tørn, for så snart ferja klappet til kai strømmet nye passasjerer om bord før de ombordværende fikk gått i land og bilene kjørt fra borde. Avisa forlanger derfor politi på kaia på rush-dager: "Nå må det sørges for ordens-håndhevelse!" Akk ja - det ligger jo stadig ei mjøsferje på Gjøvik som venter på besøk, men hun må nok vente lenge på en publikumstilstrømming som i juni 1953.

I en annen annen gammel avis, Hamar Stiftstidende 29. november 1950, står følgende "dødsannonse": "D/S HAMAR blir til salgs i løpet av forsommeren 1951. Mulige interesserte bes henvende seg til kaptein A. H. Lund. Hamar og Nes D/S, Hamar." Høsten 1951 førte Ole Stensbakk HAMAR til Jessnes for hugging, og i følge Arve Nordsveen sa folk at det lød som ei ku på vei til slakteren da båten fløytet for aller siste gang og forsvant rundt neset ..... Akk ja - igjen.