Oppland Arbeiderblad kunne i 1937 fortelle om planer for en helt ny type båttrafikk på Mjøsa:

"Vi er kjent med at det allerede arbeides med planer om anskaffelse av en stor jernbaneferge. Denne tenkes bygget så rummelig at den kan gi plass til tre 10-tonns jernbanevogner, eller ca 15 biler. Det finnes i Gjøvik og nærmeste omegn bedrifter som har atskillig trafikk nordover, og det var tanken at den nye fergen kunne ta om bord og frakte disse til Hamar. Derved ville bedriftene spare store beløp ved å sende sine produkter om Oslo og tilbake igjen."

Som kjent kom det aldri noen jernbaneferge - ei heller noen jernbaneforbindelse Gjøvik - Lillehammer......

Kanskje tenkte man seg en litt mindre utgave av jernbaneferga RJUKANFOSS som kom i drift på Tinnsjøen i 1909?

Rjukanfoss