Navn: Eldste kjente navn: Heiðsær. Mjos/Mjøsa = den skinnende (dialekt: ljøs = lys) 
Størrelse: 365,2 km2       
Største dybde: 468 m (offisielt), 575 m (flere uoffisielle målinger med ekkolodd) 
Høyde: 123 m over havet        
Lengde: 117 km (Minnesund - Lillehammer)       
Kystlinje: 431 km (uten øyer og holmer)       
Beliggenhet: Akershus fylke (Eidsvoll kommune), Hedmark fylke (Stange, Hamar og Ringsaker kommuner), Oppland fylke (Østre Toten, Gjøvik og Lillehammer komm.) 
Fiskearter: Abbor, ørret, lagesild, sik, harr, gjedde, lake, mort, karuss, hork, laue, krøkle, vederbuk, stingsild, steinulke, brasme, hornulke, ørkyte, elveniøye, gullbust, og kreps.       
Mjøsa har Norges største "innlandsøy": Helgøya