Redaktøren har fått e-poster fra BJØRN HALSETH som var mannskap på ferja. Her bringer vi det han skriver, lettere redigert. Halseth nevner mange navn som sikkert flere kjenner. Vi håper at dette kan inspirere andre til å skrive litt om sine opplevelser på Mjøsa, som mannskap, passasjer, fritidsbåtbruker, fisker - noe de har vært med på, sett eller blitt fortalt. Ring gjerne redaktøren for en prat!  Tlf 95 12 50 70

 

Jeg arbeidet på Hamar-Kapp-Ferjen i fire somre fra 1968 til 1971, var med på alle slags jobber om bord og fikk lov til alt, unntatt å føre ferja ut og inn til bryggene. Men jeg sto ofte ved roret - det var moro! Jeg var også i maskinen og manøvrerte maskinen ut og inn til bryggene. Ellers jobbet jeg som dekksgutt og solgte billetter også.

En del av mannskapet var om bord i mange år. Kaptein Johan Koller og Åse Michaelsen var med i en årrekke. Koller var i yngre år kaptein på Skibladner. Åse drev restauranten på ferja for egen regning i alle år. Ole Stranden fra Totenvika var også på ferja i mange år. Jeg tror ingen hadde så mange år på ferja som disse tre. Ole var på Mjøsfærgen etter at H-K-ferjen ble innstilt, men der likte han seg ikke - turene ble for korte. Han var jo vant med at en tur tok ca 1 time Hamar-Kapp med anløp på Nes. Ole Stranden var på tømmerbåtene før han mønstret på ferja, også der i mange år. Han fortalte mye fra den tiden, vegen var kort til jobben for båten lå i Pannengen da han hadde fri. Ole bodde jo i Totenvika og hadde det aller meste av yrkeskarrieren sin på Mjøsa. Han var ugift og bodde sammen med sin far.

Jeg husker godt din far (Sigmund Høiberg, Kapp. NSB-ansatt stasjonert på Hamar og hadde ferja som arbeidsvei alle åra ferja gikk - red anm.), og jeg pratet med ham mange ganger. Min far jobbet også på NSB, Hamar stasjon, til han ble pensjonist i 1990.

 

Ferja hadde jo fortjent litt hederlig omtale også da, for det har det vært lite av. Dessverre så har jeg ingen bilder, men jeg husker mange navn fra den tiden, bl a en svoger av Ole Stranden som het Borger Bjerke. Han var skogeier oppi lia ovenfor Totenvika minnes jeg. Det var en maskinist fra Kapp som het Henning Engh, han var der i flere år og havnet på Mjøsfærgen etter det. Henrik Larsen var der noen år, men begynte også på Mjøsfærgen. På Kapp Brygge: Alf Haugen og (Toravlf?) Evang. Haugen hadde to barn på ferja: Atle og Elin. De jobbet hos Åse i restauranten. Jeg husker også en som vikarierte på brygga, det var nok deg det (altså red - red anm.). Det var en fra Åsvang i Stange som var kaptein da, Bjarne Nybakk, vet ikke om det er flere kapteiner i live? Johan Koller hadde en svigersønn som også var kaptein en stund, Torolf Høgvoll. Så var det en som het Kåre Mikkelsen fra Hamar, han var maskinist. Vidar Havik fra Brumunddal jobbet på dekk, han ser jeg av og til. Og fra Helgøya: dekksgutt Karl Jørgen Olssøn.

 

Jeg husker godt da kaptein Nybakk skulle bygge hus og hadde blitt lovet helgefri, men de hadde ingen erstatter. Ole Stranden tok ansvaret som kaptein selv om han ikke hadde utdannelse til det. Men han var fullgod til jobben og alt gikk helt knirkefritt hele helga. Ivar Grindvoll har jeg pratet mye med, også Ingeborg. De jobbet på bensinstasjonen på Tingnes noen år, men jeg kjente dem før det også. Og Rolf Sandaker var billettør, husker godt ham.

 

Jeg vokste opp på Storhamar, der hadde jeg en nabo som heter Roald Nordby. Han var maskinist i flere sesonger på ferja. Så i begynnelsen var jeg bare med ham på jobb, og på den måten ble jeg en del av mannskapet etter hvert. Jeg var mest med i restauranten til å begynne med, ryddet av bordene, sto ved disken, sjauet øl og bruskasser o.a.. Vi gikk cruiseturer fredags- og lørdagskvelder hele sommeren, med levende musikk. Vi var mange som jobbet i restauranten på slike turer. Jeg sto da ved disken og solgte mye øl, det husker jeg godt. Var jo bare 13 - 14 år, men det gikk lkike rundt - det var da det!

BJØRN HALSETH