et vanlig spørsmål - som mange ikke vil tro svaret på!
I riktig gamle dager var jorda flat, men i dag er den jo nesten rund…. Det medfører at begrepet "vannrett" ikke er noe entydig og lett forståelig begrep! (Les mer hos fx Einstein som mente at ingen linjer KAN være helt rette…) Mjøsas lengde strekker seg over en ganske liten del av jordoverflaten, men ikke desto mindre en jordoverflate som er krum. Et spørsmål som stadig dukker opp er "hvor krum er Mjøsoverflata", og svaret overrasker de fleste. Hvis man kan litt om geometri og regner med PI og jordas omkrets og radius, er dette ikke vanskelig matematikk. Overraskelsen er nok av mer praktisk karakter: Dersom du befinner deg på Minnesund og vil se Vingnesbrua på Lillehammer med kikkert, ja da må du bygge deg et utkikkstårn som er - tro det eller ei - hele 316 meter høyt!