Disse to britiskfødte Unicraft-søsterbåtene har hatt mange søsken. Hvor mange vet vi ikke, men sikkert er det at de ble spredt over store deler av verden både under og etter 2. verdenskrig. Redaktøren har oppdaget at "Colonial Film - moving images of the british empire" i London har 2 filmer (dessverre ikke tilgjengelige, men godt beskrevet) der Unicraftbåter er med! Begge filmene er tatt opp i Burma under krigen (1945). Den ene viser en Unicraft med lekter på slep i elva Irrawaddy. Den andre har et innslag der en motor blir heist om bord i en Unicraft på elva Chindwin. Sivilister losser ammunisjon, våpen og utstyr fra lektere.

Dessuten: "The Singapore Free Press" melder 26. september 1947 at regjeringen i Singapore i 1946 hadde  kjøpt 15 slike "15,5 tons tugs fitted with diesel engines" og solgte i 1947 en Unicraft-taubåt til regjeringen i Thailand. Prisen var 25.000 dollar "assembled" - altså ferdig montert. Det understreker at båtene kom flatpakket fra England.

Videre: Da GFF forhandlet om kjøp av"Willy" i 1948, lå det ikke mindre enn 12 flatpakkede (packed and boudled) "Willy"-er til salgs i London!