Utskrift

Lørdag 9.november 2019 fikk M/S Brandbu igjen direkte kontakt med Randsfjorden da skroget - etter ganske nøyaktig 6 år på land med restaurering - ble heist ut. Det er gjort mye arbeid på skroget med utskifting av plater og spant, og ved sjøsettinga kunne vi konstatere at det er praktisk talt potte tett! I 2013 spilte Mjøssamlingene en viss rolle i bevaringen av lastebåten, vi har deltatt på et par dugnader, og nå senest - ved sjøsettinga - stilte et helt dusin mann fra Mjøsa opp for å overvære og hjelpe til. Roar Sundt kjøpte fartøyet som vrak i 1979, satte båt og motor i stand og holdt det hele gående til i 2013 da Randsfjordmuseet og en venneforening fikk Brandbu i gave av Roar. Han var dessverre ikke til stede ved arrangementet i dag, men vi kjenner Roar så godt at vi vet han setter stor pris på at hans enorme arbeid nå blir videreført på beste måte. Ellers må vi nevne at det var mangeårig redaktør av Dampskibsposten, Georg Jensen, som skal ha æren av at hele prosessen ble satt i gang da han høsten 2013 ringte Mjøssamlingene og mente at her burde noe gjøres! Et hektisk samarbeide mellom Mjøssamlingene og Riksantikvaren ble satt i gang, og Norges eldste bevarte innlands lastebåt fikk en ny framtid. M/S Brandbu ble bygget ved Drammens Jernstøberi og klinket sammen i Røykenvika våren 1907. Hun gikk først med damp, i 1920 fikk hun Avance semidiesel - en sjelden motor som Lennart Bildengjerdingen allerede har restaurert.

Under: Løftet gikk knirkefritt!

Over: Flyter som en dupp - uten ballast.

Under: Buksert til kai i Røykenvika

Under: Styrehuset er rekonstruert etter mal av Roar Sundts påbygg - noe han sa var slik han husket det. Inntil videre står det på lager.

 

Overordnet kategori: Nyheter
Treff: 1825