Mjøssamlingenes nærmeste nabo i øst er Storsjøen - og her finner vi VB 51 - i meget fin form. Fartøyet er tatt opp som medlem i Norsk forening for fartøyvern fra 2020. Gratulerer!

VB51 er bygget på Glommens Mek 1914 som nr to i en serie på tre. De to andre eksisterer ikke lenger. Kontrahent var Christiania Tømmerdirektion, som konstruktør er oppgitt ”GMV etter spesifikasjoner”. Skroget ble sendt med jernbane til Skarnes der båten ble ferdigstilt med overbygg i tre. Avance 12 Hk og vinsj ble installert og båten ble satt i arbeid på Storsjøen våren 1914. Det ble bygget slipp og båthus, slik at når sesongen vår og sommer var avviklet, ble VB51 halt opp og satt i hus. Det er nok også årsaken til at skroget er 100 % intakt og uten lapping eller reparasjonssveis. 1917 ble motoren byttet med en Seffle 15 Hk. Nytt og større overbygg i stål kom i 1952 og i 1955 kom nåværende motor: Seffle 2cyl S 110 med 25 IHk. Det skal bemerkes at de store tømmermengdene på denne tida motiverte til modernisering av store deler av tømmerbåtene i flere distrikter. 

Fløtinga i Storsjøen opphørte i 1969, og da ble VB51 overført til Fetsund Lenser. Der lå den uvirksom fram til den ble solgt som fritidsbåt i 1974. Da ble vinsjen fjernet og overbygget forlenget akterover. Styreposisjonen hadde inntil da vært ved siden av motoren – kanskje praktisk når det kun var to manns besetning - men en støyende arbeidsplass. Nå ble det plass til eget maskinrom. Etter disse endringene gikk VB51 som fritidsbåt nesten uforandret til 2011. Da ble båten kjøpt tilbake til Storsjøen av nåværende eiere med vern og formidling som formål. Båten er nå i drift i sommerhalvåret med gjester og besøk på ulike arrangementer.

 

Overordnet kategori: Nyheter
Treff: 855