NYHETER OM INNLANDSBÅTER i OPPLAND ARBEIDERBLAD   
Både M/F MJØSFÆRGEN (1963) og M/B TYIN (1906) har fått spalteplass i denne avisa:

Klikk på linkene:
MJØSFÆRGEN             MB TYIN