DREGG - gave til Mjøssamlingene med en litt uvanlig funn-historie! Innlandet Døveforening har en eiendom i Kommersvika i Furnesfjorden, og der har de hatt en stor DREGG liggende. Denne ble hentet opp fra Mjøsas bunn ved Langodden på 1970-tallet av tyske døve dykkere! Dreggen er av samme type som ble brukt på jakter og laste-lektere, og kan derfor være fra siste halvdel av 1800-tallet. Mjøssamlingene takker for donasjonen!

Kåre Johansen (tv) og Johnny Olsen fra døveforeningen foran Mjøsgløtt i Furnesfjorden. Dreggen ble standsmessig hentet av Mjøssamlingenes MB START.