Riksantikvaren har varslet at M/F BILFERGEN (1921), M/S GRANVIN (1931) og M/F FOLGEFONN (1938) vil bli foreslått fredet. Les mer på hjemmesidene til Riksantikvaren www.ra.no . Alle 3 fartøyer er meget gode kandidater. BILFERGEN er Norges eldste bilferje, men bygget over et skrog som var tiltenkt annet bruk.

Vi burde kanskje gjøre riksantikvaren oppmerksom på at M/F MJØSFÆRGEN (1923, bygget på Minne av Sarpsborg Mek) er landets eldste bilferje som ble KONTRAHERT som bilferje og at dette fartøyet stadig er i flytende form. Kanskje noen mener at det er på tide å få ferja tilbake til Mjøsa selv om hun også har en lang historie på Randsfjorden? Ligger nå i Røykenvika under navnet RANDSFJORD.

BILFERGEN er nylig restaurert ved Hardanger fartøyvernsenter, GRANVIN er egentlig en fjordbåt med innkjøring for biler sideveis på fordekket, og FOLGEFONN er nylig hentet hjem fra England hvor hun de siste årene har vært tilholdssted for en Yacht Club i Kent.