Dersom de aller verste prognosene fra NVE slår til, vil det bli nødvendig å evakuere 1. etasje i pakkhuset på Minne og kanskje mere i løpet av de neste dagene. Redaktøren var på Minne 3 timer pinseaften, og vannstanden steg faktisk 15 cm på den tida. Vi har lagt litt ballast på brygga, sikret båtene - og holder skarpt oppsyn med situasjonen.