Vegvesenet vurderer framtida for Rånåsfoss bru over Glomma i Sørum kommune. Den har et betydelig etterslep på vedlikehold og kan stå i fare for å bli revet. Brua representerer imidlertid et viktig kulturminne og var et nyskapende og dristig prosjekt da den ble bygget i 1927. Det er satt i gang en aksjon for bevaring av brua, både på facebook og på hjemmesidene til Opplev Sørum der man også kan skrive seg på en liste (digitalt). Se http://opplevsorum.no/

Bru