Arve Nordsveen og Arild Langaard har vært på en ganske nyttig påsketur, kommentarer kan legges i GJESTEBOKA eller sendes på mail til redaktøren Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Bryggeinspeksjon på Nes og Helgøya 04.04.2012

Arild Langaard: Sjåfør / fotograf.

Arve M Nordsveen: Kjentmann og notatskriver

Wilhelm Olssøn: Informator på Hovelsrud

Kåre Austdal: Informator på Smedstua

Gjøvik:

A/S Mjøsfærgens arbeidsplattform: ble innkjøpt etter at «Mjøsfærgen IV» og «Mjøsfærgen V» kom. Denne kunne senkes ved at det ble sluppet vann inn i tønnene slik ble den dyttet under ferja og deretter ble vannet pumpet ut slik at ferja løftet. Systemet ble brukt ved reparasjon / inspeksjon av propeller. På 1990 tallet ble den solgt til «Skibladner» og delt i to, slik at en del kunne plasseres på Gjøvik og en på Hamar. Nå ligger begge delene i kanalen nord for Skibladnerhuset.

Mengshoel:

Ny marina nord for brygga. Brygga er mer eller mindre ødelagt. Det ble bygget anløp for to ferjer da «Mjøsfærgen V» ble satt i drift. Dermed måtte slippen flyttes til Smedstua. Den innerste bryggekonstruksjonen er plassert der slippen opprinnelig lå. Den ytterste kom i forbindelse med "Mjøsfærgen" (III) i 1963.

Ekspedisjonshuset som også var hjemmet til bryggeekspeditør Jens Mengshoel er ombygget til et vanlig bolighus. Tilbygg av tre i sørenden har fortsatt luker i vinduene, dette må ha vært kiosken. Jens Mengshoel drev kiosksalg og mulig litt butikkvirksomhet.

Begge kjørebruene er fjernet, mens oljetanken ligger inne på brygga.

Smedstua:

Slippen er ikke i god forfatning. Motorhuset er bygget på samme måte som Televerkets små automatsentraler fra 1960 og -70 tallet. Vinsj og motor ser ut til å være i orden. Nord for slippen er det gravd opp noe som ligner en molo. Dette kan være masse som måtte graves ut i forbindelse med tilpasningen.

På sørsiden er brygga gjort ca. 1,5m bredere med en kraftig trekonstruksjon. Den er noe ødelagt ut mot Mjøsa. Dette skal være gjort på 1950 tallet, sannsynligvis i forbindelse med anskaffelsen av «Mjøsfærgen II» i 1950. Denne ferja hadde sideinnkjøring og med større biler som skulle svingen innpå ble det behov for bredere brygge.

Ekspedisjonshuset ser ut til å være intakt. Det inneholder pakkhus, venterom og ekspedisjon/kontor. Det er ekspedisjons luker mellom kontor og venterom. Over vinduet i kontordelen ser en rester etter skiltet. I følge Kåre Austdal var dette skiltet merket med Smedstua og lengde til Hamar og Gjøvik. Han vet ikke når og hvorfor skiltet ble fjernet.

Kåre Austdal, som bor på Smedstua eier dette huset, og mener det er mer skadet enn en kan få inntrykk av. Bryggeområdet er eid av firmaet Tønnevold på Sørlandet, de har tatt over eiendomsselskapet Mjøsfærgen.

Huset på Smedstua er eid av Kåre Austdal. Han fortalte at det er bygget som sementstøperi rett etter krigen, senere ble det metallstøperi, ca 1960 ble det kjøpt av Even Austdal som startet med produksjon av trebåter. Det har også vært posthus på Smedstua.

Vi ble anbefalt å ta kontakt med Anna og Håkon Lie. De bor rett ovenfor brygga og kjenner godt til stedet og virksomheten. Vi ble også fortalt at det ligger ett stort anker, som er synlig ved lav vannstand, rett nord for brygga.

Nes:

Brygga er fin, men vi må holde den under oppsikt pga forfall og at andre interesser kan komme inn i bildet. Ekspedisjonshuset, av nyere dato, er fint og brukes nå til andre gjøremål. Skibladners historieplakat er festet til veggen på dette huset.

Bergevika:

Brygga er meget bra. Butikken er ombygget til bolighus. Huset Fagervik, sveitserstilshuset lenger opp i bakken, er fortsatt i bruk. På avstand ser det ut til ikke å være forandret. Fagervik og Bergvika i rutetabeller er ett og samme sted.

Det må ha vært to brygger. Den ene rett nedenfor butikken til bruk for den daglige trafikken. Den andre rett nedenfor kalkovnen for utskiping av kalk og import av kull. Denne brygga er noe skadet, men det er ingen tvil om hva det har vært. En ser rester etter en veg rett inn til kalkovnen. Her er det nesten flatt og sikkert lett og trille både kalk og kull.

Inne i kalkovnen henger ettinformasjonsskilt med bilde fra ca 1900, her ser en ei mjøsjakt ved brygga.

På sørsiden av brygga er det bygget en større marina for småbåter.

Vraket av «Bjørnen» skal ligge midt ute i vika. Mye tyder på at treskroget ble dratt ut fra brygga for at det ikke skulle ligge i vegen for båttrafikken.

Bysætervika:

Vannstandsbrygga er i bra forfatning. Den gamle gråsteinsbrygga virker imponerende ved lav vannstand. Ingen ting tyder på at noe stein er rast ut. Tror dette er brygga "Tyskland", som står i rutetabellen for båten "Lettvindt" fra oktober 1867. Den kan ligne på brygga på Jessnes som står på side 119 i blåboka. Vi skal heller ikke se bort fra at disse steinbryggene kan ha vært i bruk tidligere i forbindelse med seiljaktene.

Breiskallen 4/4 2012

Arve M Nordsveen

BILDENE: Øverst er Smedstua slipp, under den kaia i Bergevika, nederst restene av kaia i Bysætervika

Smedstua slipp

Bergevika kai

Bystervika