Oppland fylkeskommune startet i fjor et samarbeid med Mjøssamlingene om registrering av historiske  brygger, kaier, slipper og andre anlegg langs Mjøsa. Vi hadde håpet av Hedmark skulle henge seg på i år, de har vist interesse for prosjektet, men lar vente på seg. Akershus har dessverre enda ikke gitt lyd fra seg. Pga vanskelig vannstand i 2011 ble det kun et planleggingsmøte, men for en ukes tid siden startet vi arbeidet i felten. Esben Birkeland fra fylkeskommunen, Arve Nordsveen og undertegnede møttes på Kapp Melkefabrikk og stedfestet alle aktuelle steder på kartet. Deretter dro vi ut med båt og fotograferte 7 brygger og rester av slike langs Kapp-landet. Esben og Arve dro så sørover i bil for å finne gamle brygger i Totenvika. Dagen etter startet Esben og Arve på Gjøvik og befarte hele kystlinja opp til Lillehammer. Vi mangler enda å besøke et par steder, men det kommer. Esben skal nå lage en rapport  som innholder stedsnavn, posisjon, foto, tilstandsvurdering og hvilke muligheter det er for evt restaurering. Dokumentasjonen vil være verdifullt materiale i seg selv og  mht utbygginger og søknader og for bevaring av Mjøsas kulturminner. Bildet viser Esben Birkeland og Arve Nordsveen etter en forfriskende båttur langs Østre Totens kystlinje. (Foto: Høiberg)

Esben Arve