Hedmark fylkeskommune foreslår å frede Atlungstad brenneri ved Mjøsas bredd i Stange. Fredningsforslaget omfatter også restene etter den nesten 100 m lange brygga, vi håper at det gis muligheter til å sette i stand kaianlegget slik at det igjen kan anløpes av verneverdige fartøyer. Les mer om saken HER