1. juni ankom enda en flott semidiesel til Mjøssamlingene: HEIMDAL 35-45 Hk (den grå) som har vært under restaurering på Kapp Melkefabrikk i 2 år. 4-5 motorkyndige karer har bidratt til at dette klenodiet nå er klar for oppstart, men Mjøssamlingene retter en spesiell takk til JAN GRANHOLT som tok ansvaret og som har lagt ned utrolig mye solid arbeid. Dessuten har han tidligere også vært hovedmann for  restaureringa av HEIMDAL 15 Hk (til venstre i bildet). Glødehode/semidieselmotorer kom som ny framdrift av båter og som modernisering av seil- og dampbåtflåten tidlig på 1900-tallet - også på Mjøsa - og var i vanlig  bruk til langt innpå 1950-tallet, lenge etter at full-dieselen kom. Nå har vi samlet 3 kjørbare semidieseler på Minne, og dette er et viktig tilskudd til museet. Motorhistorie er interessant for veldig mange, og når disse startes opp - med sin helt spesielle lyd - da blir det  liv og røre! Nå skal det settes opp et tak over motorene, og ved gitte anledninger vil motorene startes - til glede og opplevelse for publikum.

Vi takker Oppland Metall som stilte kranbil til disposisjon i dag, og til sjåfør og dugnadsgjeng som fikk motorer på rett plass.

Bildet fra venstre: HEIMDAL 15 Hk -fra M/S "Triton" (eies av Granholt/Alstad), HEIMDAL 35/45 Hk -fra M/K "Peer Gynt" (eies av R. Krogvold), SEFFLE (2 cyl, reservemotor M/F "Helgøya" - eies av Mjøssamlingene). Foto: Arild Langaard

Motorer s