7. mai var det massiv kompetanse samlet på Mjøssamlingene på Minne. Sjøfartsdirektoratets inspektør, Riksantikvarens seksjonssef for fartøyvern og Bredalsholmens fartøyvernkomsulent og operatør hadde befaring og samhandlingsmøte vedrørende "Mjøsfærgen" 1923 sammen med Mjøssamlingene. Meget konstruktivt, oppklarende og framtidsrettet på alle punkter. Sjøfartsdirektoratet kommer med en tilbakemelding om fartøyet og vurderinger om tiltak som vil være adekvate når det skal søkes om sertifikater. Bredalsholmen signaliserte at de kommer til Minne igjen i juni for å montere plater og gjøre annet arbeid for å få ferja foreløpig sjøsatt i sommer. Riksantikvaren kunne melde at de stadig har stor interesse i fartøyet og vil følge opp restaureringa. Mjøssamlingene takker for at alle disse vikrige aktørene kunne ta dette møtet og få avklart mange punkter i ferjas framtid. 

I tillegg kom Norsk Maritimt Museum i dag med dykkere og fotografer for å lage en fotogrammetrisk dokumentasjon av "Wega". Det kan gi oss en unik mulighet for å se båten 3dimensjonalt slik hun ligger  nå, og et aktivum for mulig framtidig rekonstruksjon.

( Foto: Per Inge Høiberg)

MMM