Enda mer storfint besøk på Minne!

Dag Bakka jr. fra Bergen er redaktør for tidsskriftet "Skipet" som utgis av Norsk Skipfartshistorisk Selskap. Han  er en av landets mest kunnskapsrike personer i maritim historie og har utgitt 30 bøker om temaet. Vi følte oss derfor meget beæret da han kom på besøk og brukte en hel ettermiddag for å befare anlegget på Minne. Dag Bakka ble nok en smule inspirert av det han så og fikk høre, og har allerede antydet at det kommer en artikkel i "Skipet"! 

Se også hjemmesidene til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap, der er det masse interessant og spennende stoff! Klikk HER for å komme inn på siden.

Bildet: Dag Bakka jr. i styrehuset på "Willy"  (foto: Per Inge Høiberg)

Dag Bakka_p_Willy_s