Holland Båtbyggeri på Hamar har bygget veldig mange båter som har preget fiskeflåten på Mjøsa i mange ti-år. Nå er Mjøsssamlingene blitt eier av en 1952-modell som er bygget av Thorleif Holland. Og vi har fått den i gave av Harald Thoresen - og hentet den hos ham ved Furnesfjorden. Dette er en helt spesiell båt - en av de første levert med innenbords motor: JAP 2A. Båt og motor er i meget bra stand, og vi håper å kunne vise den - tøffende for egen maskin - på Mjøsa til våren. En stor takk til Harald Thoresen som ga bort båten sin til oss! Nå er båten vel i hus på Minne takket være vår trofaste dugnadsgjeng!

Holland 1952 JAP a s

Holland 1952 JAP s