D/S SKIBLADNER ble mandag 18.september halt opp på Minneslippen for kontroll og vedlikehold. Dokkmaster var Rune Bråten, mens Aksel Aspeli betjente de nye hydrauliske støttene. Arild Langaard kjørte slippvognene, Eidsvoll Dykkerklubb og Forsvaret bisto - mens Gjersing AS overvåket det hele. Ringsaker Industriservice hadde klargjort vognene med nytt treverk. Alt gikk pent og pyntelig for seg - takket være god planlegging og dyktige folk! Og hjulbåten har aldri noen sinne stått så trygt og godt på slippen.....

Foto: Åge Bjørnstad.

a

Over: Rune Bråten

Under: Skibladner på vei inn ....

b

c

d

Over: Aksel Aspeli på brovingen, Arild Langaard i front

e

f