2. november 2017 ble en aldri så liten merkedag for et langt, stort og møysommelig arbeid som Mjøssamlingene må ta mye av æren for - nemlig! Den dagen ble det tent lanterner for gjennomseiling under begge bilbruene. I april 2018 kommer det også en slik under den gamle jernbanebrua, og den nye jernbanebrua vil også bli utstyrt med lanterne. Da vil man i mørke, nedbør og tåke (kraftig lys!) trygt kunne seile gjennom fire bruer på en rett kurs!