Utskrift

Siste:


"WILLY" fikk i august 2013 status som VERNET SKIP av Riksantikvaren.

"WILLY" ble i 2012 tatt opp som medlem i Norsk forening for fartøyvern.

 

Styret i Mjøssamlingene har sendt søknad til NORSK FORENING FOR FARTØYVERN om medlemskap for WILLY. Det er kun ett eneste flytende fartøy på Mjøsa som er medlem i pr i dag, og det er SKIBLADNER. M/F HELGØYA er også medlem, men altså landsatt. Kriteriene for medlemskap i NFF er ganske omfattende og det kreves dokumentasjon av både historikk, tilstand, motor, bruksområde, plan for bevaring og framtidig bruk, vedlikehold, eierforhold, dugnadsinnsats, mv. I første omgang vil NFF foreta en befaring og lage en vurdering av fartøyet og miljøet som skal bevare og bruke båten. Sjeldenhet og autentisitet er også kritereier som skal vurderes. Selve søknaden tas opp til behandling på landsmøtet i NFF i oktober. Grunnen til at vi søker dette medlemskapet er først og fremst for å heve formell status på fartøyet, dernest er dette et ledd i å sikre at båten også i framtida blir tatt vare på som et flytende kulturminne. Hvis WILLY innvilges medlemskap i NFF, bør vi  vurdere å søke Riksantikvaren om status som vernet fartøy. Da har vi mulighet til å få statlige miidler til WILLY. Det helt spesielle ved Norsk Forening for Fartøyvern er at det er selve FARTØYENE som er medlem, ikke eier eller forvalter. Under PEKERE i menyen til  babord finner du en link til NFF.

Det er nok ikke alle som har vært under dekk på WILLY, det skal det bli større muligheter til i sommer, og her er et bilde fra mannskapslugaren. Den er ganske inntakt i forhold til da den var ny i 1950. Oljet finèr på skottene, PVC-belegg på dørken. Vedovnen står ikke på rett plass.   (Foto: Høiberg)

MB Willy_008_s

Overordnet kategori: Båter
Treff: 10560