Utskrift

Trafikk ved Ringstrand brygge: Kong Oscar ute på reden, Thor bakker inn for å hente en lekter som bl.a. er lastet med spritpiper. (Foto fra Domkirkeodden).

Overordnet kategori: Bilder
Treff: 2167