D/S HAMAR ved Kapp. Det må være tatt på steinbrygga ved melkefabrikken, og det er tydeligvis noe arbeid på gang. Det finnes et lignende bilde, men da med D/S Skreia ved kaia. Bildet har vi fått av Arve Nordsveen.