Utskrift

Mjøslekter (ex Opplandsferjen ex Hamar-Kapp-Ferjen) under arbeid med Mjøsbrua (åpnet 1985).

Overordnet kategori: Bilder
Treff: 692