Bildet er ikke spesielt bra, men ganske unikt. Det viser STJERNEN som ble hentet til Mjøsa rett etter 2.verdenskrig. Etter en glamorøs tilværelse som kongesjalupp fra 1899, ble den hardt brukt under krigen og senket. Kåre Ivar Karlstad og Alf Amundsen hevet båten og fraktet den til Mjøsa. På den måten ble STJERNEN bevart for ettertida. Alt av edeltre-innredning ble demontert og pakket for transport, men stjålet fra jernbanevogna i Oslo. Gulliksen bygget vraket om til lastebåt, og et høyere fribord var nødvendig. Spantene ble forlenget, og stålskroget ble bygget høyere med treverk, 6-7 bordganger. Bildet har vi fått av Bjørn Karlstad, og det viser hans far som arbeider med ombygginga.
(Se mer om STJERNEN lengre ned på denne sida)