D/S SKIBLADNER heves i Minnevika i 1937. Bildet har Kjell Johs. Torgunrud fått av en som var med som dykker under operasjonen. T.h. I bildet ligger MIRA (ex Helgøy, ex Lettvindt). Fartøyet lengst ute er vanskelig å identifisere, kan være en lekter.