Og vi følger opp med enda et bilde fra Kapp-brygga og DS SKREIA, samme brygge som bildet under med DS HAMAR, men nok tatt noe senere - hvilket motorsykkelen er en indikator på. Bildet er ganske ny-oppdaget, og vi har fått det fra Erik Mostue som arbeider på fotosamlingene til Hedmarksmuseet. www.domkirkeodden.org