D/S DØLEN i opplag på Minne. Inntil for få år siden kunne man se (bildet th) toppen av skorsteinen stikke opp nede i Vorma, men nå er den vekk - rustet av og nede på bunn. Men: DØLENs styrehus kan ses på Kapp! Har i snart 40 år stått om bord på M/B START.