Året er 1961 og ferja har klappet til kai på Nes og passasjerer går i land via babord sideport. Aud Bergersen er på veg ut med døtrene Marianne (1957) og Bente Magni (1960). Mannen med skyggelue midt på bildet er barnas bestefar ferje-ekspeditør Bjarne Bergersen (1902-1964). Bildet er tatt av Oliv Bergersen (1927-2010). Info: Arve Nordsveen