D/S GJØVIK og seiljakta ANGELO ved kai på Gjøvik, angivelig rundt 1910. Damperen er ganske ny, bygget av Akers Mek på Gjøvik 1902. Jakta er bygget i Brumunddal, ukjent byggeår, kanskje rundt 1870? Mjøsas seiljakter kom faktisk senere enn dampskipene. D/S JERNBARDEN ble bygget i 1840, mens jaktene ble bygget fra 1860 og utover som en konsekvens av at damperne satte fart i båtfrakt og aktivitet, og jaktene kom som et nødvendig supplement til damperne. De ca 30 seiljaktene (som vi har en smule oversikt over) tok last som det ikke hastet med. Mange av jaktene fikk motor ca 1910, men ANGELO er på bildet rigget som en typisk mjøsjakt. Vi kjenner ikke skjebnen til ANGELO, men GJØVIK's historie er godt dokumentert. Hugget i 1939. (Fotorgraf er ukjent, bildet finnes i bl.a. i Mjøssamlingenes arkiv)