Vinteren 1982: Taubåtene WINNIE (tv) og SÆVAT i opplag på Gjøvik. Sommeren 1981 solgte fellesfløtninga begge fartøyene, Sævat til Mjøsfærgen AS og Winnie til Gjøvik Bruk/Mjøsbruket. Sævat ble umiddelbart pusset opp på Mengshoel og Smedstua-slippen og de nye eierne ville bruke båten til oppdrag med kabler, vann- og avløpsledninger samt til beredskap. Gjøvik Bruk hadde ingen umiddelbare planer med Winnie. Foto: Anne-Lise Svendsen (fra Arves arkiver).