Liumskara i Feiring bygde mange fartøyer, også store motorbåter. M/B LYNG (9,3 m) kom i 1921. Etter at melkefabrikken på Kapp gikk konkurs i 1928 ble LYNG brukt til å transportere arbeidere fra Kapp til melkefabrikken på Hamar. Bildet er nok tatt før dette, da LYNG ble brukt til lystturer. Båten ble hugget på Jessnes på 1950-tallet.