Heldigvis har Mjøssamlingene gode og kunnskapsrike informanter! Kjell Johs Torgunrud har sendt oss opplysninger om bildet av WILLY og mudderlørjene: Bildet er sannsynligvis tatt våren 1982. Mudderlekterne skulle på slipp for reparasjon og montering av rekkverk før mudring ved Lillehammer utpå høsten samme år. Og mannen på bildet er ikke Kåre (som red. mente å gjenkjenne), men hans bror Alf Torgunrud. Takk til Kjell for opplysningene!