Roferje minne

Så lenge det har bodd folk ved sørenden av Mjøsa har det også vært trafikk over Minnestryken, og man har rodd og padlet over med forskjellige farkoster. Den første brua kom i 1879, men da kun for jernbane. Først i 1925 ble det mulig å kjøre og gå over stryken da jernbanebrua ble påhengt kjørebaner på begge sider. Bildet med roferje kan være tatt våren 1913 da midtspennet på brua ble forlenget - for det er anleggsarbeid i gang, og vognene på brua står der med materialer til arbeidet. Ferjemannen frakter 1 dame, 1 mann og 1 ku.