1902. DS INDUSTRI. Jernbanestasjonen med vanntårn og lokstall

Gjvik m_Industri_1902_S