Svenn Sandvold på Kapp er en solid bidragsyter, og denne gangen presenterer han en riktig morsom kuriositet! Året er 1954, stedet er Kapp ved hotellet og bryggevegen og anledningen er opptoget under Kapp-dagen. Ferja ble bygget i 1951 og skroget ble hugget i 1989 etter en begivenhetsrik tid på Mjøsa. Vanligvis var det plass til 20 biler, men her altså kun en! - og det er en T-FORD tilhørende elektriker Reidar Johansen. Ferje-modellen ble sannsynligvis snekret sammen av huntonittplater hos Ole Martinsen litt lenger opp i chaussèen.

 HamarKappFerjen opptog_1954