Minnevika på 1970-tallet. Bildet har vi fått av Arild Langaard.  Flere båter i litt diverse stand: START under oppussing, dette må være omtrent ved eierskiftet mellom Eidsvoll Dykkerklubb og Ove Langaard? SVALEN II er under ombygging (helt t.v. i bildet) og John skimtes på akterdekket. SÆVAT ser litt sliten ut. Hyggelig å tenke på at alle disse båtene er i god stand i dag - flere 10-år senere.....

Start Svat_Svalen_ms