Dette bildet har vi fått av Bjørn Johansen på Gjøvik, han jobbet på Mjøsfærgen de siste årene det var ferjedrift på Gjøvik. MJØSFÆRGEN (nr 3) ligger på Smedstuslippen, til venstre ligger VB 75 (senere BULKEN). Bak varpebåten ligger en pontong som var nedsenkbar og som ble plassert under hekken på ferja. Ved å pumpe ut vannet i tankene på pontongen kunne hekken på ferja heves slik at man kunne inspisere propeller og ror.  Og til høyre ligger STJERNEN ombygget til fritidsbåt. Det morsomme (eller kanskje tragikomiske) er at både VB75 og STJERNEN ble utsatt for det jeg (i ettertid) vil kalle BILSKADE. VB75 har fått førerhytta fra en folkevognbuss som styrehus, og STJERNEN ble jo begunstiget med med både motor og drivverk fra en lastebil. Bildet er tatt i 1983.

Smedstua 5_s