REDIGERT: Da har Arve Nordsveen kommentert i gjesteboka og slår fast at båten på bildet er D/S SKREIA.

Mjøsdamperne tok nær sagt alt av frakt i lasterom og som dekkslast. Redaktøren har lest seg til at en stor "sylinder" kom til Eidsvoll på spesialbygd jernbanevogn. Den veide hele 60 tonn og ble skipet videre over Mjøsa til Lillehammer. Sjøtransporten må sannsynligvis ha foregått på en stor lekter som slep med  THOR? Andre forslag? Men jordbrukerne brukte også Mjøsa som transportvei når nye maskiner og redskap ble anskaffet. På dette bildet ser vi en landbruksmaskin (såmaskin?) som vinsjes fra en båt og ned på Nes-brygga.

 Nes smaskin_lossen_fra_ukjent_bt