D/S NORD - det navnet fikk båten i 1892, men var opprinnelig døpt VORMEN. Sjøsatt 1876 på Årnes, bygget av Motala Werkstad, 48x10 fot. Omdøpt til GJØVIK i 1881. Gikk først i trafikk Årnes - Eidsvoll, deretter en kort tid mellom Gjøvik og Hamar, så igjen på Vorma med diverse oppdrag. I perioden 1941 - 1952 i rute mellom Redalen og Gjøvik. Hugget på Gjøvik 1953. Båten var opprinnelig uten overbygg, kun baldakin, men fikk etterhvert salong og så styrehus. NORD er i ettertid nok aller mest kjent for spritsmuglinga i 1921 mellom Hamar og Eidsvoll - forbudstid og storstreik og storm til tross - D/S NORD fraktet 5000 liter sprit illegalt over Mjøsa. Mannskapet var bevæpnet med rifle og revolver! Les Arne J. Bergs artikkel i Mjøsmuseets årbok 2009.

Bildet er tatt i 1949 ved Gjøvik, vi ser at MJØSFÆRGEN II er under bygging i bakgrunnen.

Nord alb.7-4322-153_-_1949