Varpebåten VB 73 burde kanskje vært kjøpt tilbake til Mjøsa? Bygget hos Leirvik Sveis på Stord 1954. Opprinnelig kun 21 fot, men etterhvert forlenget og ombygd til dekket fartøy. Hun hadde en 20 Hk Seffle semidiesel, vi kjenner ikke til hvilken motor som står om bord nå. Båten gikk på Mjøsa fram til 1966, kom deretter til Losna. Igjen i Mjøsa fra 1969 for Gjøvik Bruk. De solgte båten ca 1980 og hun gikk deretter som fritidsbåt ved Gjøvik med navnet "Gjøa". Nå ligger hun uvirksom og sterkt ombygd ved Strandefjorden Fritidspark på Leira i Valdres. Eieren av dette turistanlegget (som for et par år siden også kjøpte "Tyin") hadde tenkt å bruke båten i chartertrafikk, men så vidt vi vet har båten ikke vært i drift. Navnet er nå "Julia Maria" og venter bare på nye oppdrag..... Bildet er tatt i august 2011.

Foto: Per Inge Høiberg

VB 73_s