Båten ble bygget av Akers Mek i 1876 som "Prøven". Fartøyet har en komplsert historikk både som passasjerbåt, lastebåt og tømmertrekker som vi ikke skal bringe detaljert her. Gikk også på Losnavannet i et par år. Opprinnelig 42 fot og damp, forlenget til 54 fot 1909 og fikk Levahn semidiesel i 1922 og paasasjersertifikat for 48 pax. Fraktet melk til fabrikken på Kapp og trakk tømmer for Gjøvik Bruk under Toten-rederne Pannengstuen og Malerstuen som også hadde Svalen II. Bildet er fra 1950-tallet da båten lå i opplag (bildet kan være fra Totenvika). Skraphandler Johnsen på Hamar kjøpte båten i 1960 og hadde visstnok planer om å sette den i trafikk, men det ble kun noen småturer. Skraphandleren satte fyr på båten (se bilde lengre ned) og hugget skroget høsten 1960. Det var dessverre før begrepet "fartøyvern" var oppfunnet......

Bundefjord i_opplag_ca_50_s