Fritidsbåter har enda ikke vært noe stort tema, men det kommer nok etter hvert - og siden vi allerede er i Feiring (se forrige bilde) og ved Ove Langaards båter: Her er ODIN. For 30-40 år siden var større fritidsbåter ikke så vanlige som  dag. Ei 24-fots snekke var jo ren luksus! Så Ove og ODIN vakte nok oppmerksomhet i den kategorien, og mange  eldre mjøs-skippere vil nok huske denne båten. Bildet har vi fått av Arild Langaard.

Odin s