Litt fløterhistorie: I 1969 ble tømmerfløtinga i Gudbrandsdalslågen lagt ned og tømmermengdene som skulle slepes over Mjøsa ble dramatisk mindre. Ingen store slep for "Sævat" lengre? Men året etter fikk båten enda et større oppdrag: Tømmer fra Gjøvik til Lillehammer. Men det ble det siste store slepet for "Sævat". Høsten 1972 ble båten lagt i bøya på Minnesund, og der lå den i 9 lange år. All fløting i Mjøsa ble nedlagt i 1980. I 1981 ble "Sævat" solgt til Mjøsfærgen A/S som pusset den opp med maliing, men brukte den ikke. Solgt videre i 1983 til A/S Mjøslekter og båten var de 2 neste årene i hardt arbeid under bygginga av Mjøsbrua Biri-Moelv.

Bildet er fra Minnevika 1980 og båten bærer preg av mange år uten bruk og stell. (Legg merke til at radiomastene er på plass)

(Foto: Martinius Nordsveen)

Svat Minnesund_28.07_s